ابراهیم علیجانی متولد 1362 ساكن روستاي حوض ماهي  رشته فناوری اطلاعات گرایش وب به عنوان مسئول انفورماتیک و انبار دار كه از سال 1390 تا كنون در این شرکت مشغول به کار می باشد و تخصص هاي ایشان به شرح ذیل می باشد: مسلط بر نرم افزارهاي آفيس كار ب..
مسئول انفورماتيك
مسئول انفورماتيك
آقای محمدرضا صحفی متولد 1361 ساكن شهرضا رشته مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی که اکنون به عنوان کارشناس ایمنی در این شرکت مشغول فعالیت بوده و دارای سوابق اجرایی به شرح زیر می باشد: مشخصات حرفه اي: ارزيابي ريسك خطرات Risk Assessment تهيه و تدوين H..
كارشناس HSE
كارشناس HSE